Det urettmesSige oppgjøret

Om rettsoppgjøret i Norge etter 2. verdenskrig

Kontakt og synspunkter:

rettmessig@gmail.com

 

Om nettstedet og forfatteren 

 

La det være helt klart:

På dette nettstedet unnskyldes ikke Hitlers krigsforbrytelser. Jødeforfølgelsen fornektes ikke. Her er heller ingen  bagatellisering av holocaust, tyskernes andre overgrep, bruk av tortur eller angiveri. Men på dette nettstedet hevdes at:

 

Landssvikoppgjøret var  urettmessig fordi:

 

· Elverumsfullmakten er kun en myte og kan ikke brukes som hjemmel for Londonregjeringens nye straffeanordninger (straffelover).

· Konstitusjonell nødrett kan ikke brukes som hjemmel for Londonregjeringens nye straffeanordninger. Det var ingen lovnød.

· Trondheimskapitulasjonen 10.6.1940 var folkerettslig bindende for Norge som stat. Et eventuelt rettsoppgjør måtte derfor fått en helt annen karakter enn det fikk.

· De provisoriske straffeanordningene, hvor landssvikanordningen av 15.12.1944 var den de aller fleste ble straffet etter, hadde tilbakevirkende kraft i strid med grunnloven og de var ikke skikkelig kunngjort.

 

Landssvikoppgjøret var urettferdig fordi:

· NS medlemmer fikk svi. Det gikk mye hardere utover medlemmer av ”Nasjonal samling” (NS) enn dem som ikke var medlemmer.

· Ca 150 000 tyskerarbeidere gikk helt fri for straff.

· Store og små krigsprofitører og andre som samarbeidet med tyskerne gikk stort sett fri for straff med mindre de var medlemmer av NS.

 

Det er framstilt et sammendrag av hele nettstedet og også noen lengre sammendrag av kapittel 2 og kapittel 4.

 

Aktuelle nyheter (scroll ned):

 

24.08.2016:  Nettstedet er nå tilnærmet ferdig. Vennligst vær overbærende med de mange trykkfeilene. De vil bli forsøkt retter etter hvert. Mindre endringer av innholdet vil skje med ujevne mellomrom. Innhold i kapittel 16 vil komme når eller hvis det kommer seriøse tilbakemeldinger eller synspunkter.