Det urettmesige oppgjøret

Om rettsoppgjøret i Norge etter 2. verdenskrig

Kontakt og synspunkter:

rettmessig@gmail.com

 

Om nettstedet og forfatteren 

 

Den belgiske kapitulasjonsavtalen av 22.5.1940

Kilde: ”Print screen” fra side 248-249 som er montert sammen, fra det belgiske tidsskriftet ”Revue belge d’histoire militaire” (September 1987).

 

 

 

Lenke tilbake til kapittel 4.21