Det urettmesige oppgjøret

Om rettsoppgjøret i Norge etter 2. verdenskrig

Kontakt og synspunkter:

rettmessig@gmail.com

 

Om nettstedet og forfatteren 

 

Hva ble sagt på Elverum om Elverumsfullmakten?

 

”Print screen” kopien nedenforgjengir sammenhengende uten noe avbrudd eller noen utelatelser ”in ekstenso” alt som ble sagt i relasjon til ”Elverumsfullmakten” på Elverumsmøtet. For at det ikke skal være noen tvil om dette, har det i ”print screen” kopien også kommet med noen andre uttalelser som ikke direkte kan knyttes til ”Elverumsfullmakten”

Det stenografiske referat fra Storingsmøtet på Elverum om kvelden 9. april 1940 i ”print screen” kopi:

Mot slutten av stortingsmøtet på Elverum kom representantene Stray og Dønheim  med følgende uttalelser hvor ordet ”fullmakt” eller ”fullmakter” er benyttet ”…de fullmakter Regjeringen krever,…” (Stray)  og ”…når Stortinget får gitt den fullmakt der…” (Stray) og ”…at den saman med Regjeringa får den vidast mogelige fullmakt til å styra landet.” (Dønheim)