Det urettmesige oppgjøret

Om rettsoppgjøret i Norge etter 2. verdenskrig

Kapittel 4 Kapitulasjonskomplekset

 

4.1      Folkeretten og den norske kapitulasjonen      

4.2      Mowinckelplanen

4.3      Statsråd 7.6.1940

4.4      Regjeringskonferanser i Tromsø i juni 1940

4.5      Proklamasjonen til det norske folk og Ruges tale

4.6      Regjeringens ordre

4.7      Vurderinger fra noen sentrale involverte om junidagene i Tromsø

4.8      Hvilke intensjoner om krigføring hadde regjeringen før flukten? (1)

4.9      Hvilke intensjoner om krigføring hadde regjeringen før flukten? (2)

4.10    Hvorfor flyktet regjeringen?

4.11     Våpenstillstandsavtalen og Bjørnefjellsavtalen

4.12    Tyske og norske forarbeider, fullmakter og forutsetninger før Trondheimsforhandlingene

4.13     Trondheimsavtalen av 10.6.1940

4.14    Narviksavtalen og gjennomføringsavtalen

4.15    Avtalekomplekset og striden om tolkingen

4.16    Opplysninger fra Trondheimsforhandlerne

4.17    Historieprofessor Magne Skodvin

4.18    Status til de rømte stridskreftene

4.19    Striden om oversettelsen og preambelen

4.20    Striden om fullmaktene

4.21    ”zu Land, zu Wasser und in der Luft”

4.22    Gåten Ruge (1)

4.23     Gåten Ruge (2)

4.24     General Fleischers etterlatte papirer

4.25    Kollektiv hukommelsessvikt i Skanckesaken

4.26    Høyesterett og kapitulasjonen

4.27    Hemmeligholdelse

4.28    Alternativer til kapitulasjon

 

Dette kapitlet har følgende vedlegg:

 

Sammendrag av kapittel 4

 

Til kap. 4.11:     Bjørnefjellskapitulasjonen med tillegg i tysk tekstversjon

 

Til kap. 4.17:    Magne Skodvin og avispolemikken

 

Til kap. 4.21:    Den franske våpenstillstandsavtalen

 

Til kap. 4.21:    Den nederlandske kapitulasjonsavtalen

 

Til kap. 4.21:    Den belgiske kapitulasjonsavtalen

 

 

Kontakt og synspunkter:

rettmessig@gmail.com

 

Om nettstedet og forfatteren