Det urettmesige oppgjøret

Om rettsoppgjøret i Norge etter 2. verdenskrig

Kontakt og synspunkter:

rettmessig@gmail.com

 

Om nettstedet og forfatteren 

 

Vedlegg til kap. 15.1

 

Et utvalg skrifter av og om synderne

 

C. H. B. Benneche: Landssvikoppgjøret og meg (1953)

Bergsvik, Arne: Vi er ikke forbrytere (1950)

B. Dybwad Brochman. Til mentalundersøkelse (1961)

A. I. Bru: Professor på ville veier (1981)

Chr. Christensen: Den andre siden (1988)

Trygve Engen: Jeg er ingen landssviker (1953)

Toralv Fanebust: Jeg anklager Høyesterett. Jeg anklager påtalemyndigheten (1969)

Toralv Fanebust: Mens vi venter på ”§ 100 @1@” (1947)

Toralv Fanebust: Mens vi venter på § 100 Nr 2 (1947)

Toralv Fanebust: Mens vi venter på § 100 Nr 3 (1947)

Toralv Fanebust: Mens vi venter på § 100 Nr 4 (1947)

Toralv Fanebust: Mens vi venter på § 100 Nr 5 (1947)

Kjell Fjørtoft: De som tapte krigen (1995)

Kjell Fjørtoft: Oppgjøret som ikke tok slutt (1997)

Kjell Fjørtoft: På feil side: den andre krigen (1991)

Kjell Fjørtoft: Ulvetiden: krig og samarbeid (1990)

Kjell Fjørtoft: Veien til østfronten: krigens mange ansikter (1993)

Gervik, Hans: Refleksjoner etter 50 år (1994)

Kristen Gundelach: Den rå fred: sonetter i harnisk (1951)

Kvannmo, Hanna: Dommen (1990)

Petter Harsem: Folkedommen over landssvikerne (1949)

Petter Harsem: Rettsoppgjørets svarte flekker (1951)

Petter Harsem: Utrolig men sant (1948)

Sverre Hartmann: Søkelys på 1940: var Sovet verre enn fienden? (1971)

A. E. Hedem: Historieforfalskning og rettsskandale (1958)

A. E. Hedem: Kongens linje, kirkens konto, rettens status (1950)

A. E. Hedem: Landssvikoppgjøret og rettskildene (1949)

Sverre Helliksen: Den rettskultiverte verden kontra norsk rettsoppgjør (1964)

Sverre Helliksen: Tenk selv (1962)

Adolf Hoel: Et oppgjør med landsmenn (1951)

Brigt Hope: Kirken og landssvikoppgjøret (1950)

Per R. Johansen: Frontkjemper (1992)

Finn H. Kjelstrup: Den norske kapitulasjon (1955)

Alexander Lange: Dødsdommen over kommissarisk statsråd Rangvald Skancke (   1954)

O. H. Langeland: For at I ikke skal dømmes (1949)

O. H. Langeland: Dømmer ikke (1948)

Justus Lex (Finn H. Kjelstrup?): Var Norge faktisk og rettslig i krig etter 10. juni    1940 (1948)

Håkon Meyer: Et annet syn (1952)

Hans Kiær Mordt: Det urettferdige rettsoppgjør (1955)

Johs. Myhren: Skyldig? - Uskyldig (1998)

Rettsreferat: Rettssaken mot B. Dybwad Brochman for Høyesterett (1949)

Roald A. Nielsen: ”Solbris” ohoi (1985)

Nilsen, Ole: Vannviddets høysommer (1945?)

Poulsen, Eystein: Den nådeløse rettferdighet (1947)

Quisling, Maria: Dagbok og andre etterlatte papirer (1980)

Quisling, Vidkun: Vidkun Quislings forsvarstale i lagmannsretten 1945  (1987)

Samfunnspartiet: Mot lysere tider (1947)

Einar Sagen: Eit politisk fallitbu (1947)

John Sand: ”Elverumsfullmakten” Hva var nå det? (1998)

Jon Skeie: Landssvik (1945)

Ingrid Smedal: En røst i striden (1959)

Gustav Smedal: Patriotisme og landssvik (1950)

Marta Steinsvik og andre: Frimodige ytringer (1946)

Leiv Storhaug: Nazisist og landssviker (1981)

Beate Straume og Eldar Einarson: Karikaturtegneren Einarson: varmefront (1988)

Einar Syvertsen: Også dette bør være sagt (1982)

Egil Ulateig: Med rett til å drepe (1996)

Bjørn Vardaas: Grunnlovsbrudd og rettsoppgjør (1946)

Bjørn Vardaas: Hvorfor ble det ikke riksrett? (1949)

Bjørn Vardaas: Rettsliv og rettsstat (1948)

Nils Vikdal: Det frie ord i en fri presse (1948)

Lorentz Vogt: Vern om grunnloven (1949)

Albert Wiesner: Lys over landssvikoppgjøret (1985)

Alvert Wiesner: Seierherrens justis (1964)

 

 

NB: Flere av de nevnte forfatterne er ikke landssvikdømte, noen snarere tvert i mot, men skriftene har alle et kritisk syn på rettsoppgjøret eller tar de dømtes perspektiv.

 

 

Lenke tilbake til kap. 15.1